IT Consulting

Manufacturer: LRB

Med 25 års erfaring fra IT industrien, primært via eget selskap, kan du få bistand innenfor en lang rekke områder:

 • Rådgivning, herunder valg av tjenester og løsninger som kan understøtte din virksomhet
 • Prosjektledelse og deltakelse
 • Problemløsning og feilsøking
 • Innleie som leder av IT avdeling
 • Utvikling av løsninger
  Med erfaring fra flere utviklingsspråk og løsninger, kan du få bistand med nyutvikling og / eller vedlikehold av:
  • Dedikerte webløsninger utviklet i VB.Net/C#/PHP
  • Mobilløsninger
  • Monitorerings og overvåkningsløsninger
  • WordPress - setup / vedlikehold
 • Erfaring fra følgende teknologier og løsninger
  • Windows Server / Klient og Linux sever (Ubuntu)
  • Active Directory
  • SQL server og MySql server
  • Hyper-V og cluster løsninger
  • IIS og Apache web
  • System Center virtual machine manager (SC VMM)
  • Visual Studio utviklingsmilø

Utdannelse

Lars Rune Bjørnevik er Cand Scient / Sivilingeniør fra Universitetet i Oslo, med spesialisering innenfor medisinsk måleteknikk.

Customers who bought this item also bought

Oudie Power cable

External power and RS 232 connection